Het samensmelten van psychologie, AI en design: een persoonlijke kijk

Afbeelding: Een vleugje Nique met een foto van Birmingham Museums Trust on UnsplashHet is ongelooflijk om te bedenken hoeveel de designwereld is veranderd sinds de dagen van cassettebandjes en typemachines, waarmee mijn reis in deze sector begon. Als iemand die de opkomst van de digitale revolutie van dichtbij heeft meegemaakt, ben ik gefascineerd door de nieuwste golf van innovatie: de integratie van creatieve AI-toepassingen in design en de groeiende rol van psychologie in UX design. Deze ontwikkelingen herdefiniëren hoe we

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continue proces van groei. Hiervoor is het vermogen om verschillende ideeën en beperkingen tegenover elkaar te zetten en zo nieuwe oplossingen te genereren onmisbaar. Dit integratieve denken heeft pas zin als we ons kunnen verplaatsen in de cultuur van de doelgroep en inzicht krijgen in de context. Door hier op

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een project dat uit meerdere onderdelen bestaat... ... dat dermate omvangrijk is dat het een meerjarig ontwikkeltraject kent... ... en waarbij iedereen zijn eigen specialiteit en  zijn eigen culturele achtergrond heeft. Dat is voor ons Historiana, een project waar we in 2010 door Euroclio voor gevraagd zijn. De uitdaging ligt erin dat we als samenwerkingsvorm met

2023-01-12T15:55:54+01:00maart 24, 2016|Trends en maatschappelijke ontwikkelingen|

Kennis zit in álle mensen, een introductie tot mensgericht ontwerpen

Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is duidelijk. We worden ons er steeds meer bewust dat de menselijke factor de basis vormt van onze welvaart. En dat alle mensen  kennis bezitten die, als we deze kennis combineren, zorgen voor een verbetering van onze welvaart. We zijn met zijn allen een 'kennismaatschappij'. In onze huidige maatschappij is er een meetcultuur ontstaan waarbij enquêtes en onderzoeken gemeengoed zijn geworden. Een

Ontwerpen voor en door mensen

Ontdek de evolutie van design van de jaren '80 tot nu: van individuele creatie naar een collaboratief proces. Ontwerpers schakelden over van solitair werken aan hun tekenbureau naar een geïntegreerde aanpak met belanghebbenden. Deze verschuiving benadrukt het belang van gebruikersbetrokkenheid en efficiëntie in het oplossen van complexe vraagstukken. Ontdek de drie essentiële fasen van dit ontwerpproces.

De invloed van een goede industrieel ontwerper

Als industrieel ontwerper bedenk en ontwerp je producten die het leven van veel mensen kan vereenvoudigen. Je denkt hierbij na over hoe je een nieuw product kan vereenvoudigen en vergemakkelijken. Of je bedenkt een totaal nieuw product waar nog nooit iemand aan gedacht heeft. Het nieuwe product moet er esthetisch (zoek maar op ;-)) uitzien, eenvoudig in gebruik zijn en een goede levensduur hebben. Je hebt dus kennis nodig over techniek en vormgeving maar ook over de mensen die het gaan gebruiken.

2023-01-17T16:25:57+01:00september 16, 2014|Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

De rol van de vormgever

Voordat de sociale media er was, zelfs voordat browser er was, werd informatie vooral gegenereerd door een selecte groep van experts. Informatie was langzaam en lokaal te verkrijgen. Wilde je meer over een onderwerp weten kocht je een boek of bezocht je de bibliotheek. Tegenwoordig is dat veel eenvoudiger. Informatie is globaal te verkrijgen, direct opvraagbaar en veelal beschikbaar in het publieke domein. Steeds meer individuen en organisatie produceren informatie. De hoeveelheid informatie en data is schrikbarend toegenomen. Vormgevers proberen

Ga naar de bovenkant