Effectieve gespreksvoering: reflecteren met Korthagen en Bateson

2023-11-08T16:15:19+01:00oktober 29, 2023|Human-centered design, Psychologie, System-minded|

In dit artikel onderzoek ik de methodes van Korthagen en Bateson in gespreksvoering, belichtend hoe reflectie een cruciale rol speelt in professionele communicatie. Door de principes van deze methodes te begrijpen en toe te passen, kunnen we onze gespreksvaardigheden aanscherpen en effectiever communiceren in diverse professionele contexten.

6 stappen voor een energiegevende workshop

2023-11-23T08:45:52+01:00april 15, 2022|Brainstormen, Co-creatie, Human-centered design|

Niet alle workshops zijn gelijk. Soms zijn ze boeiend en leveren ze waardevolle ideeën op terwijl andere je juist het gevoel geven je tijd verspild te hebben. De ene bijeenkomst kan, door verschillende factoren, wat uitdagender zijn om te organiseren dan andere: deelnemers brengen hun eigen cultuur, emoties en ervaringen mee, de cultuur van een organisatie heeft nog geen ervaring met de mindset nodig om samen ideeën genereren weinig ruimte voor persoonlijke reflectie. Maar ongeacht de complexiteit van de

Hoe haal je het beste uit een brainstorm?

2023-10-31T16:05:47+01:00maart 15, 2022|Brainstormen, Human-centered design|

Brainstormen is een verzamelnaam voor technieken waarbij een individu of een groep deelnemers spontane ideeën genereren welke een of meerdere problemen kunnen oplossen. Een brainstormsessie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd maar de essentie is hetzelfde. Een deelnemer bekijkt een onderwerp van verschillende kanten en komt met ideeën. Ze schrijft of schrijven (anoniem) alle gedachten op en maken vervolgens een sortering of prioritering.Hieruit komt dan de oplossing voort. Een goede brainstorm bestaat uit 5 stappen: Zorg voor de goede omgeving

Wat betekent human-centered en systems-minded?

2023-11-23T09:33:22+01:00februari 13, 2022|Human-centered design, System-minded|

Goede vraag, human-centered, de mens centraal en systems minded, denkend vanuit een systeem zegt natuurlijk niet zoveel... dus hoe zie ik dat? Een website voor Europese geschiedenisleraren als leidraad Na het bouwen van een eerste versie van een website voor Europese geschiedenisleraren zat me iets dwars. Door de jaren heen merkte ik hoe de problemen complexer waren en verbonden zijn met het onderwijssysteem, met de mensen die ermee moeten werken en met de cultuur waarin ze zich bevonden. Ik

Vormgever, een menselijke ideeënmachine?

2023-10-31T16:12:27+01:00februari 9, 2022|Human-centered design|

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continu proces van groei. Hiervoor is het vermogen om verschillende ideeën en beperkingen tegenover elkaar te zetten en zo nieuwe oplossingen te genereren onmisbaar. Dit integratieve denken heeft pas zin als we ons kunnen verplaatsen in de cultuur van de doelgroep en inzicht krijgen in de context en wordt ook

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

2023-11-23T08:46:31+01:00februari 1, 2022|Human-centered design, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen|

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continue proces van groei. Hiervoor is het vermogen om verschillende ideeën en beperkingen tegenover elkaar te zetten en zo nieuwe oplossingen te genereren onmisbaar. Dit integratieve denken heeft pas zin als we ons kunnen verplaatsen in de cultuur van de doelgroep en inzicht krijgen in de context. Door hier op

Kennis zit in álle mensen, een introductie tot mensgericht ontwerpen

2023-10-22T10:05:40+02:00juni 7, 2015|Human-centered design, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is duidelijk. We worden ons er steeds meer bewust dat de menselijke factor de basis vormt van onze welvaart. En dat alle mensen  kennis bezitten die, als we deze kennis combineren, zorgen voor een verbetering van onze welvaart. We zijn met zijn allen een 'kennismaatschappij'. In onze huidige maatschappij is er een meetcultuur ontstaan waarbij enquêtes en onderzoeken gemeengoed zijn geworden. Een

Ontwerpen voor en door mensen

2023-11-23T08:27:42+01:00mei 31, 2015|Human-centered design, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, UX design|

Ontdek de evolutie van design van de jaren '80 tot nu: van individuele creatie naar een collaboratief proces. Ontwerpers schakelden over van solitair werken aan hun tekenbureau naar een geïntegreerde aanpak met belanghebbenden. Deze verschuiving benadrukt het belang van gebruikersbetrokkenheid en efficiëntie in het oplossen van complexe vraagstukken. Ontdek de drie essentiële fasen van dit ontwerpproces.

Ga naar de bovenkant