Goede vraag, human-centered, de mens centraal en systems minded, denkend vanuit een systeem zegt natuurlijk niet zoveel… dus hoe zie ik dat?

Een website voor Europese geschiedenisleraren als leidraad

Na het bouwen van een eerste versie van een website voor Europese geschiedenisleraren zat me iets dwars. Door de jaren heen merkte ik hoe de problemen complexer waren en verbonden zijn met het onderwijssysteem, met de mensen die ermee moeten werken en met de cultuur waarin ze zich bevonden. Ik merkte dat de oorspronkelijke probleemstelling niet aansloot bij de oplossing, maar ook hoe degene die het systeem moest bouwen zijn eigen uitdagingen had.

Ik leerde dat er meerdere factoren waren welke verschillen per land, per cultuur, per mens. Iedere docent had zijn eigen werkwijze, had een schoolsysteem waarbinnen ze moesten functioneren, hadden een overheid die bepaalde hoe een curriculum eruit moest zien en ze werkten allen op verschillende platformen welke niet allemaal even up-to-date zijn. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de ICT tegenwoordig zo snel, dat wat je vandaag bouwt gisteren al is verouderd. Zodra we inzicht ontwikkeld hadden en de oplossing was helder dan was er weer de uitdaging van het verkrijgen van een budget. Kortom een complexe uitdaging met veel verschillende spelers.

Human-centered designmethodes

Dankzij deze omgeving leerde ik gaandeweg hoe eenvoudig de oplossing kon zijn om in een complexe omgeving tot stappen te komen. Ik ging me steeds meer richten op human-centered designmethodes, welke de nadruk leggen op onderzoek uit de eerste hand, begrijpen voor wie je ontwerpt en het toepassen van een iteratieve experimentele benadering.

Ik begon met het afnemen van etnografische interviews onder docenten. Hun verhalen waren gevarieerd: de overheid die censuur toepast, een schoolomgeving waarbinnen er maar twee of drie computers zijn, gebrek aan moderne apparatuur, de hoge werkdruk van leraren, leerlingen die de lessen weinig uitdagend vonden, etcetera. Gaandeweg groeide het besef dat een flexibel systeem dat niet lineair was en dat een flexibele omgeving waar gebruikers zelf hun lessen konden samenstellen, konden delen en in hun eigen taal konden gebruiken essentieel waren.

Co-creatie

En ik leerde hoe ieder mens bij kon dragen aan het bedenken van de oplossing (co-creatie). De mensen die de kennis toevoegen aan het systeem alsmede de mensen die het systeem gebruiken met hun eigen wensen en verwachtingen bleken van essentiële waarde. Door samen ideeën te genereren, kleine stappen te zetten en snelle verbetering door te voeren (tinkering) groeit het systeem nu langzaam tot iets wat steeds meer gebruikt gaat worden. De oorspronkelijke uitdaging, hoe een site te ontwikkelen die een hoge kwaliteit van leren garandeert, is uiteindelijk een menselijk vraagstuk gebleken.

System-minded

Uitdagingen als deze vereisen enerzijds dus begrip van mensen en hun beweegredenen (human-centered), waarbij er anderzijds rekening wordt gehouden met grotere problemen die spelen (system-minded). Het is essentieel om binnen een netwerk van verschillende belanghebbenden en entiteiten te weten waar wanneer te handelen. Alleen zo kunnen de grootste voordelen ontwikkeld worden. Het is ook belangrijk om de effectiviteit van oplossingen op korte en lange termijn te kennen binnen de omstandigheden van een bepaald sociaal systeem – dat wil zeggen, het volledige scala aan menselijke en institutionele elementen die een bepaald probleem vormen en voeden, en de verbanden daartussen.

Als de uitkomst geen website is?

Deze manier van werken is uitermate geschikt gebleken voor innovatie, of om sociale veranderingen teweeg te brengen. Juist als de uitkomst nog niet helder is. Steeds meer mensen beseffen dat de wereld verandering nodig heeft. Ze weten dat ze het probleem kunnen oplossen en willen daar als ondernemer wat aan doen. Het proces van OpenMinds draagt bij aan het in gang zetten van deze verandering.

Heb je je ooit afgevraagd…

Neem een moment om verder te verkennen. Wie weet welke interessante inzichten je zult vinden…