humancentereddesign Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is duidelijk. We worden ons er steeds meer bewust dat de menselijke factor de basis vormt van onze welvaart. En dat alle mensen  kennis bezitten die, als we deze kennis combineren, zorgen voor een verbetering van onze welvaart. We zijn met zijn allen een ‘kennismaatschappij’.

In onze huidige maatschappij is er een meetcultuur ontstaan waarbij enquêtes en onderzoeken gemeengoed zijn geworden. Een mechaniek waarbij bijsturen veelal traag verloopt en de actualiteit ons inhaalt. Voordat het ene probleem is opgelost gloort er al een nieuwe aan de horizon. Dit zou anders kunnen. Stel dat je naast het traditionele ‘meten is weten’ proces ook de menselijke kennis gaat toevoegen om tot inzichten te komen. En dat er een ontwerp proces is dat je laagdrempelig en zonder hoge kosten binnen je eigen organisatie kan implementeren om zo levensvatbare, uitvoerbare en wenselijke ideeën om te zetten naar producten of diensten. En daarmee ook je bedrijf mee laat groeien met onze snel veranderende maatschappij.

 1. Hoe zou zo’n ontwerp proces er dan uitzien?
 2. Welke mindset is er dan nodig?
 3. Hoe kunnen we weten of een idee rendabel is?

Ik schets in het kort de aanpak.

Ontwerpproces

divergerenconvergerenJe start met een groep mensen die gezamenlijk overleggen welk probleem er aandacht verdient. Dit kan inhouden dat je een bestaand product, een bestaande dienst of zelfs een bestaand werkproces wilt verbeteren. Maar je kunt ook iets nieuws opzetten. Dit formuleer je helder waarbij je direct je tijdspad en grenzen opstelt.

Na het definiëren van de ontwerp uitdaging vorm je een nieuwe team die er direct of  indirect mee te maken hebben. Dit kunnen mensen zijn uit alle lagen van je organisatie maar ook van daarbuiten.

Met behulp van workshops brainstorm je samen over het ontwerp probleem. De omvang van de uitdaging bepaalt de frequentie en het tijdspad van het mensgerichte ontwerpproces.

Mindset

De sfeer de groep bepaalt het niveau van het resultaat. En er zijn spelregels.

 • Heb creatief vertrouwen en geloof in je eigen intuïtie.
 • Maak het tastbaar. Schets, speel en bouw zodat de ideeën tastbaar worden.
 • Leer van fouten. Omarm de fouten! Faal veel en vroeg in het proces.
 • Heb empathie. Leef je in in anderen, stap in hun schoenen en maak dan eens gebruik van je product of dienst.
 • Durf in het diepe te springen. Onderzoek het onbekende en groei in je ideevorming.
 • Wees optimistisch. Focus op wat kan worden en negeer bottlenecks of hordes.
 • Begin gewoon en streef niet naar perfectie maar zet elke keer kleine stappen en verbeter.

Criteria voor een rendabel idee

criteriaMensgericht ontwerpen ook wel human centered design genoemd is een ontwerp proces waardoor je oplossingen vindt die levensvatbaar, uitvoerbaar en wenselijk zijn. Deze drie aandachtsgebieden zijn te vatten in drie simpele vragen:

 • Willen de klanten het?
 • Kunnen we het leveren?
 • Is het van meerwaarde voor de organisatie?

Het proces start altijd met de mens als uitgangspunt en is gericht op hun verwachtingen, hun angsten en hun behoeftes.

In het kort komt het erop neer dat:

 • ideeën en antwoorden gevonden worden door de groep,
 • iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond een visie kan geven op de situatie,
 • mensen hierdoor meer inzicht in de leefwereld van anderen krijgen en
 • er  verrassende ideeën ontstaan die zorgen voor een innovatieve ontwikkeling van de organisatie.

Nu ik zelf een paar keer zo’n proces heb mogen begeleiden merk ik hoe waardevol het kan zijn om het mensgerichte ontwerpproces onderdeel te laten zijn van een organisatie. Of van een groep mensen die een passie delen en daar iets mee willen doen.