[tip] The future of the book

Meet Nelson, Coupland, and Alice — the faces of tomorrow’s book. Watch global design and innovation consultancy IDEO’s vision for the future of the book. What new experiences might be created by linking diverse discussions, what additional value could be created by connected readers to one another, and what innovative ways we might use to tell our favorite stories and build community around books? www.ideo.com

2010-09-23T11:17:22+02:00september 23, 2010|Trends en maatschappelijke ontwikkelingen|

Vijf video's: Living with Information (ervaringen en toekomstige ontwikkelingen)

De workshop Living with Information: Architecture and Visualization zet ervaringen en resultaten van het MACE project naast de ideeën en de design aanpak van vaklieden werkzaam in vormgeving, architectuur en vormgeving. Aan de hand van vijf vragen: Has information visualization changed your life? (or at least a bit) . If so, any particular one? living with information: which project demonstrates your idea of future directions in this area? Everybody is talking about information overload. Where do you experience information "underload"

'Data visualization is one of the major challenges of this century'

DIgup.tv heeft Manuel Lima, interactie designer, informatie architect en design researcher, geïntervieuwd. Lima heeft veel kennis over informatie visualisatie, en dan in het bijzonder over het visualiseren van complexe netwerken. Zijn blog VisualComplexity.com is een mooie plek voor iedereen die hierin geïntereseerd is.

Spelen met Wolfram Alpha

De wereld biedt een schat aan ongestructureerde data. Dankzij zoekmachines kunnen we hierin grasduinen. Maar langzamerhand hebben we de grenzen bereikt. Er zullen slimmere manieren moeten komen om deze chaos structureel te ordenen en te visualiseren. Wolfram Alpha heeft hiervoor een grote stap in de goede richting gezet. Let wel, het is geen zoekmachine. Het is een database gevuld met gegevens uit verschillende bronnen waarop dankzij de door Stephen Wolfram ontwikkelde 'computational software' Mathematica een soort ordening aangebracht kan worden

Designing Our Way Through Data | Jeffrey Veen

. Jeffrey Veen gaat in deze video aan de hand van voorbeelden dieper in op het geven van betekenis aan grote hoeveelheden data door het toevoegen van metadata en labels. Hij laat zien dat je als vormgever ook betekenis kunt geven door het gedoseerd toevoegen van versieringen zoals kleur, typografie en vorm. En dat er een evenwicht moet zijn tussen versiering en betekenis. Tussendoor... - haalt hij nog een quote van Minard aan: The aim of my carte figurative is

[link] De eerste klap is een daalder waard

'Tijdens de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn voerde de succesvolle Amerikaanse president Franklin Roosevelt een overvloed van hervormingen door om zo de depressie te bezweren en de economie er weer bovenop te helpen. Op 1 januari 2009 begint deze periode opnieuw...' Van Good, 'a collaboration of individuals, businesses, and nonprofits pushing the world forward.'

Ga naar de bovenkant