Conclusie

2023-10-21T16:32:14+02:00mei 8, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie, Edward Tufte|

Uit voorgaande twee artikelen 'Subjectieve bewijsvoering' en 'De 4 grondbeginselen van een grafiek' blijkt dat wanneer de weergave van gegevens waar en onthullend moet zijn de logica van het ontwerp de logica van de analyse moet reflecteren. De juiste en rationele opeenvolging van oorzaak en gevolg moet zowel in het ontwerp als in de analyse van de data gelijk zijn. Tufte zegt hierover Visual representation of evidence should be governed by principles of reasoning about quantitative evidence. For information displays,

De 4 grondbeginselen van een grafiek

2023-10-21T16:32:15+02:00mei 7, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie, Edward Tufte, Informatie en visualisatie|

Op 28 januari 1986 explodeerde de Challenger door een lekkende O-ring. Onderzoek na de ramp liet zien dat dit veroorzaakt werd door een lekkende O-ring. Ingenieurs hadden de dag voor de lancering data overlegd aan de beslissingnemers dat hun advies moest onderstrepen, de dag van de lanchering zou te koud zijn om de Challenger te lanceren. Terwijl het Snow juist door de visualisatie lukte om iedereen te overtuigen ging het hier mis. Daar zijn zeker meerdere redenen dan alleen de

Subjectieve bewijsvoering

2023-10-21T16:32:19+02:00mei 5, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie, Edward Tufte|

De keuze voor een visualisatie optie bepaald de uiteindelijke interpretatie van de data. Neem bijvoorbeeld de kaart visualisatie van John Snow. Door het weergeven van de sterfgevallen door cholera op een kaart van London kon hij inzichtelijk maken dat een waterbron in Broad Street de mogelijke bron van besmetting was. Op zich een knap stukje werk want men had toendertijd geen inzicht in de manier waarop de ziekte werd overgebracht.

Visualisatie opties

2008-04-22T12:37:51+02:00april 22, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie|

Om zinvolle informatie in geordende data zichtbaar te maken kunnen deze met elkaar in verband worden gebracht. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld het gemiddelde uit te rekenen, door het in groepen in te delen, door vergelijkingen of door verbanden te leggen. Denk hierbij aan de categorieën geografisch weer te geven (de cholera visualisatie van Snow). De statistiek kan laten zien of deze combinaties ook tot een conclusie kunnen leiden. Hiervoor kan geput worden uit een enorm aantal visualisatie

Vijf mogelijkheden tot het ordenen van informatie

2008-04-22T10:00:56+02:00april 22, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie, Informatie en ordening, Informatie en visualisatie, Informatie management|

Zijn naam duikt op op de meest onverwachte momenten. Als mede-initiatiefnemer van Ted [1], auteur [2], vormgever, bedenker van de term 'informatie architect'. en als architect. Ik hoorde, in 1989, voor het eerst over Richard Saul Wurman bij een opdracht tot het ontwerpen van formulieren voor een grote organisatie. Een senior collega gaf mij vijf mogelijkheden om te starten met orde te brengen in de berg van informatie die op mijn bureau lag. Als houvast vertelde hij over het

De kracht van een data visualisatie

2023-10-21T16:32:20+02:00april 21, 2008|Data en visualisatie, Data visualisatie, theorie, Edward Tufte|

Een bak cijfers vertalen naar een visuele weergave kan ervoor zorgen dat statistische data beter gecommuniceerd wordt. Grafieken zijn zoals Tufte, een bekende auteur op het gebied van analytisch ontwerp, zegt ‘instruments for reasoning’ [1]. Voordat het zover is zullen echter eerst een paar stappen genomen moeten worden. Ervan uitgaande dat de bak met data al verzameld is moet er gekeken worden welke cijfers met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Is er een ontwikkeling in tijd,

Ga naar de bovenkant