Voor de opening van de tentoonstelling ‘Pen and Parchment – The Beautiful Evidence of Medieval Drawings’ in het Metropolitan Museum in de zomer van 2009 heeft Edward Tufte een lezing gegeven. Ook hier passeerden, aan de hand van onder andere de kaart ‘Tocht van Napoleon naar Moskou’ van Minard weer de 8 principes voor een analitische weergave van data:

  1. Zorg voor visuele vergelijkingen, zoek antwoorden op de vraag ‘vergeleken met wat?’
  2. Toon causaliteit, toon de betrekking van oorzaak en gevolg. Napoleon is verslagen door de winter, niet door de vijand.
  3. Toon multivariate (=meerdere variabelen, meerdere dimensies) data. De kaart van Minard toont meerdere variabelen: omvang van het leger, locatie van het leger op de kaart, richting, temperatuur, datums.
  4. Integreer woorden, nummers en afbeeldingen met elkaar. Laat het ene element het andere versterken en plaats ze niet onafhankelijk van elkaar op verschillende pagina’s.
  5. Documenteer alles en vertel erover.
  6. Bijna alles wat vormgegeven wordt hangt af van de kwaliteit, de relevantie en de integriteit van de inhoud. De kaart van Minard is ontwikkelt als een aanklacht tegen de oorlog. Om goed gehoord te worden moest zijn data volledig aansluiten op de boodschap die hij wilde vertellen. En daar schuilt ook direct het addertje onder het gras.
  7. Toon gerelateerde informatie naast elkaar in ruimte. Koppel de data visueel. Kies voor een goede ordening van de data.
  8. Maak indien nodig gebruik van kleine veelvouden. Dit zijn een serie van grafieken die bij een gelijkblijvende variable een andere, wisselende variable in kaart brengen.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Andere prachtige voorbeelden over data visualisatie kun je bekijken op Pen and Parchment: Drawing in the Middle Ages