Design thinking is een populaire methode om creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Een belangrijk onderdeel van design thinking is het gebruik van divergent en convergent denken. Maar wat gaat hieraan vooraf? Hoe beïnvloedt onze waarneming van de wereld de manier waarop we denken en problemen oplossen?

In dit artikel bespreken we de rol van mentale modellen: onbewuste sjablonen en veronderstellingen die we gebruiken om informatie te interpreteren, te analyseren en beslissingen te nemen. We bekijken hoe deze modellen ons denken beïnvloeden, en hoe we ze bewust kunnen gebruiken om onze vaardigheden als ontwerpers, professionals én mensen te verbeteren.

Onze mentale bril

Onze hersenen zijn voortdurend bezig om de complexe wereld om ons heen te begrijpen. We doen dit door middel van mentale modellen: mentale representaties van de werkelijkheid die gebaseerd zijn op onze ervaringen, overtuigingen, waarden en kennis. Deze modellen beïnvloeden hoe we informatie waarnemen, interpreteren en onthouden. Ze sturen onze gedachten, gevoelens en acties, vaak zonder dat we ons er bewust van zijn.

Mentale modellen in de praktijk

We gebruiken talloze mentale modellen in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het 5 Whys-model: Dit model helpt je om de oorzaak van een probleem te achterhalen door vijf keer “waarom?” te vragen.
  • Ockham’s scheermes: Dit model stelt dat de eenvoudigste verklaring voor een fenomeen meestal de juiste is.
  • De confirmation bias: Dit model beschrijft de neiging om informatie te zoeken die onze bestaande overtuigingen bevestigt.
  • Het anchoring effect: Dit model beschrijft de neiging om te veel te leunen op de eerste informatie die we tegenkomen bij het nemen van een beslissing.

De kracht van mentale modellen

Mentale modellen kunnen ons op verschillende manieren helpen:

  • Problemen oplossen: Door de verschillende factoren die van invloed zijn op een probleem te begrijpen, kunnen we betere oplossingen vinden.
  • Beslissingen nemen: Door de verschillende opties te evalueren en de risico’s en voordelen te analyseren, kunnen we betere beslissingen nemen.
  • Creatief denken: Door out-of-the-box te denken en nieuwe ideeën te genereren, kunnen we innovatieve oplossingen bedenken.

Beperkingen van mentale modellen

Het is belangrijk om te beseffen dat mentale modellen geen perfecte afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Ze kunnen ons leiden tot foute conclusies en ons belemmeren om nieuwe perspectieven te zien.

Bewust gebruik van mentale modellen

We kunnen onze mentale modellen optimaliseren door:

  • Ons bewust te worden van onze eigen mentale modellen: Door te begrijpen hoe onze modellen ons denken beïnvloeden, kunnen we ze bewuster gebruiken.
  • Nieuwe mentale modellen leren: Door te leren over verschillende modellen, breiden we ons perspectief uit en worden we flexibeler in ons denken.
  • Onze mentale modellen kritisch evalueren: Door onze modellen te bevragen en te testen, kunnen we fouten en onjuistheden opsporen.

Conclusie

Mentale modellen zijn krachtige tools die ons denken sturen. Door ze bewust te gebruiken, kunnen we onze vaardigheden als ontwerpers, professionals én mensen verbeteren. Wees je bewust van de beperkingen, blijf leren en blijf kritisch denken.

Gerelateerd