Je denkt dat je een fijn lopend gesprek hebt, maar ineens sluit de ander zich af. Armen gekruist, diepe zucht… weerstand. Onzeker makend, maar oh zo herkenbaar. Maar wat veroorzaakt deze weerstand? En hoe kunnen we er gebruik van maken? Met de juiste aanpak verander je die weerstand in een kans op verbinding en bereik je alsnog je doel. We onthullen de psychologie erachter, delen praktische tips en belichten veelvoorkomende valkuilen.

De psychologie van weerstand: waarom die ander dwarsligt

Weerstand is een natuurlijk menselijk instinct. We houden vast aan wat we kennen en vrezen verandering. Dit kan zich uiten in diverse vormen: scepsis, onwil om te luisteren, defensief gedrag. Vaak zit er meer achter die weerstand dan je op het eerste gezicht denkt. De ander kan:

 • Bang zijn voor verandering. Nieuwe ideeën of werkwijzen kunnen onzekerheid en angst met zich meebrengen.
 • Zich niet gehoord voelen (verlies van controle). De indruk hebben dat hun mening er niet toe doet, kan frustratie en weerstand veroorzaken.
 • Onvoldoende informatie hebben (kan ervaren worden als bedreiging van het zelfbeeld). Onwetendheid over de voordelen van jouw idee kan leiden tot scepsis en terughoudendheid.
 • Gebrek aan vertrouwen hebben. Mensen kunnen zich verzetten tegen verandering als ze niet het vertrouwen hebben dat de nieuwe situatie beter zal zijn dan de oude
 • Andere belangen hebben. De ander streeft wellicht naar andere doelen of heeft andere prioriteiten.

Door de oorzaak van de weerstand te begrijpen, kun je je strategie hierop afstemmen.

Psychologische weerstand kan zich op verschillende manieren manifesteren\

 • Passief. Mensen verzetten zich niet actief, maar werken er ook niet aan mee.
 • Actief. Bijvoorbeeld te protesteren of te saboteren.
 • Openlijk. Ze geven bijvoorbeeld kritiek of uiten hun ongenoegen.
 • Verborgen. Deze is lastiger te herkennen en wordt veelal op een subtiele manier geuit, bijvoorbeeld door lichaamstaal of door vage uitspraken te doen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat psychologische weerstand een normale reactie is op verandering. Door de oorzaken van de weerstand te begrijpen, kun je er beter mee omgaan en mensen helpen om de verandering te accepteren.

Praktische tips: weerstand ombuigen in verbinding

Met deze tips krijg je wat meer houvast in het omgaan met weerstand en creëer je een sfeer van openheid en samenwerking:

 • Benoem de weerstand. Laat de ander merken dat je merkt dat hij niet blij is. Zeg bijvoorbeeld: “Ik merk dat je hier wat moeite mee hebt. Wil je erover praten?”
 • Erken de gevoelens. Laat de ander weten dat je zijn gevoelens begrijpt. Zeg bijvoorbeeld: “Het is logisch dat je hier wat terughoudend in bent. Het is een grote verandering.”
 • Stel vragen. Probeer te begrijpen waarom de ander weerstand heeft. Stel vragen als: “Wat zijn je zorgen hierover?” of “Wat zou je anders willen zien?”
 • Luister actief. Laat de ander uitpraten en doe geen aannames. Zorg dat je echt begrijpt wat hij zegt. Vraag door!
 • Zoek naar gezamenlijke punten. Probeer overeenkomsten te vinden met de ander. Dat kan een basis vormen voor verdere discussie. Samen naar een doel toe werken verbindt.
 • Bied alternatieven. Is de ander niet tevreden met je voorstel? Bied dan alternatieven. Stel je flexibel op. Zo laat je zien dat je openstaat voor zijn input.
 • Wees geduldig. Verandering kost tijd. Verwacht niet dat de ander van mening verandert in een paar minuten.

Valkuilen om te vermijden: zo ga je de mist in

Weerstand kan je uit evenwicht brengen. Let op deze valkuilen om je focus te bewaren en constructief te blijven communiceren:

 • In discussie gaan. Vermijd welles-nietes discussies. Streef naar gezamenlijk begrip in plaats van gelijk krijgen.
 • Overtuigen bij veel weerstand. Als de ander veel weerstand heeft, heeft het geen zin om hem te proberen te overtuigen. Probeer eerst de oorzaak van de weerstand te begrijpen.
 • Informeren bij weinig weerstand. Als de ander weinig weerstand heeft, hoef je hem niet te overladen met informatie. Ga dieper in op hun vragen en beweeg mee met hun tempo.
 • Onderhandelen met iemand die niet wil onderhandelen. Sommige mensen willen simpelweg niet onderhandelen. Accepteer dat en zoek naar een andere oplossing.
 • O Neem verantwoordelijkheid voor je woorden en daden, maar vermijd excuses voor zaken waar je geen controle over hebt.
 • Een autoritaire houding aannemen. Net als bij een tango, waar beide partners elkaar leiden en beïnvloeden, is een gelijkwaardig en dynamisch verloop cruciaal voor een constructief gesprek. In plaats van te dicteren, omarm de nuances van de ander en creëer samen een harmonieuze dans van woorden en ideeën.

Onzekerheid omarmen: de sleutel naar open communicatie

De angst voor het onbekende: waarom we moeite hebben met onzekerheid

We bespraken hoe weerstand vaak voortkomt uit een angst voor verandering en het onbekende. Maar waarom hebben we eigenlijk zo’n hekel aan onzekerheid?

Mensen zijn van nature geneigd naar zekerheid en controle. We voelen ons prettiger in situaties die we kunnen voorspellen en waar we grip op hebben. Onzekerheid daarentegen brengt onbekende factoren met zich mee, wat kan leiden tot angst, stress en ongemak.

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan de manier waarop we met onzekerheid omgaan:

 • Persoonlijkheid. Extraverte en assertieve mensen gaan vaak makkelijker om met het onbekende dan introverte mensen die meer behoefte hebben aan structuur en voorspelbaarheid.
 • Ervaringen. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen ons angstiger maken voor toekomstige onzekere situaties.
 • Zelfvertrouwen. Mensen met een laag zelfvertrouwen kunnen onzekerheid zien als een bedreiging voor hun eigenwaarde.
 • Perfectionisme. Perfectionisten streven naar perfectie en controle, waardoor onvoorziene omstandigheden hen extra uit balans kunnen brengen.
 • Gebrek aan controle. In situaties waar we geen controle hebben over de uitkomst, ervaren we meer onzekerheid.

Omgaan met onzekerheid

Onzekerheid is een onvermijdelijk aspect van het leven, en het kan een gesprek aardig belemmeren. Als gespreksleider is het belangrijk dat je vooral je eigen onzekerheid onder ogen ziet. En er zijn stappen die we zelf kunnen zetten om er beter mee om te gaan:

 • Erken en accepteer je gevoelens. Het is oké om je ongemakkelijk of angstig te voelen in onzekere situaties. Probeer je gevoelens te erkennen en te accepteren in plaats van ze weg te drukken.
 • Focus op wat je kunt controleren. In plaats van je te focussen op de onbekende factoren, richt je aandacht op de aspecten van de situatie die je wel kunt beïnvloeden.
 • Leer van je ervaringen. Elke ervaring met onzekerheid biedt een kans om te leren en te groeien. Analyseer achteraf wat er goed ging en wat je de volgende keer anders kunt doen.
 • Zoek steun. Benoem je gevoel van niet weten gerust eens in het gesprek zelf. Jezelf kwetsbaar durven opstellen is een cruciale factor in het omgaan met weerstand.
 • Oefen met mindfulness. Voor veel mensen een zweverig begrip maar eigenlijk heel essentieel. Het betekent vooral het herkennen en erkennen van je eigen gedachtes en gevoelens en deze er gewoon laten zijn. Mindfulness-technieken helpen je om in het hier en nu te blijven en je aandacht te richten op de woorden van de ander.

Onthoud: Onzekerheid is niet je vijand, maar juist een kans om te groeien. Door te leren omgaan met onzekerheid, vergroot je je veerkracht, versterk je je zelfvertrouwen en open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden en ervaringen.

De kracht van onzekerheid in gesprek

We zagen eerder dat weerstand vaak voortkomt uit een angst voor het onbekende. Maar ironisch genoeg is openstaan voor onzekerheid juist cruciaal voor waardevolle communicatie.

 • Ruimte voor nieuwe ideeën. Door open te staan voor het onbekende, creëren we ruimte voor nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. Angst blokkeert die frisse blik.
 • Authentieke verbinding. Echtheid en kwetsbaarheid zijn de basis voor diepere connectie. Door onzekerheid te omarmen, laten we onze ware aard zien en creëren we vertrouwen.
 • Leermomenten. Onzekerheid biedt kansen om te leren en te groeien. Door fouten te maken en buiten onze comfortzone te treden, ontwikkelen we onszelf en onze communicatieve vaardigheden.

Hoe omarm je onzekerheid in gesprek?

 • Luister actief. Schenk de ander je volledige aandacht en stel open vragen. Laat je verrassen door hun antwoorden.
 • Laat je gedachten los. Probeer niet te controleren wat er in je hoofd opkomt. Laat je gedachten stromen en volg je intuïtie.
 • Accepteer. Accepteer dat je niet alles weet en dat er altijd ruimte is voor nieuwe inzichten.
 • Omarm de stilte. Wees niet bang voor stilte. Soms zijn woorden niet nodig om te communiceren.
 • Experimenteer. Probeer nieuwe gesprekstechnieken en ga uit je comfortzone. Leer van je ervaringen.

Onthoud: Onzekerheid is geen vijand, maar een bondgenoot in de zoektocht naar waardevolle gesprekken. Door onzekerheid te omarmen, open je jezelf voor een wereld vol mogelijkheden, verbinding en groei. Durf de sprong te wagen en ervaar de kracht van open communicatie!

Conclusie

Goede gesprekken zijn waanzinnig mooi om te voeren, het hoeft geen strijd te zijn. Door weerstand te begrijpen en onzekerheid te omarmen, creëer je een omgeving van openheid en wederzijds respect. Met de juiste aanpak transformeer je elk gesprek in een waardevolle interactie, vol nieuwe inzichten en kansen.

Een korte checklist en tips zijn te vinden in de OpenMinds Toolbox!