Het MACE (Metatdata for Architectural Contents in Europe) project verbindt engelstalige architecturale bewaarplaatsen onderling.
contentrepositories.gif


De hiaten als gevolg van autonoom ontwerp, implementatie, financiering, en onderhoud worden overbrugd door conceptuele hulpmiddelen (ontologies, verklarende woordenlijsten), interfaces en meta-gegevensagglomeratie uit te voeren.
Het doel is om innovatieve e-lerende hulpmiddelen te ontwikkelen die deskundige gebruikers en leken kunnen helpen om de inhoud van vele architecturale bewaarplaatsen die eerder beperkt toegankelijk waren te vinden, te etiketteren, te gebruiken en te bespreken.
Ik heb het project kort bekeken en een paar online applicaties uitgeprobeerd. Zoeken op Rem Koolhaas levert resultaten uit de bewaarplaatsen Dynamo en Winds:
MACEfilteredsearch-3.jpg
In de visuele browser navigeer ik naar Amsterdam. Daar vind ik twee bouwwerken waaronder de Beurs van Berlage. Het gebouw waarin ons kantoor zich bevindt.
MACEprojectsearch-1.jpg
Klikkend op de Beurs zie ik vooral afbeeldingen van de laatste tentoonstelling “Onze Auto’s” maar weinig architectuur foto’s.
MACEprojectsearch-2.jpg
Zoeken door de classificatie is, mede door de slechte contrasten, nog een hele uitdaging. Ook lijkt de informatie uit de bewaarplaatsen nog niet geschikt voor de gebruikte ontologie.
MACEbrowsebyclassification.jpg
Volledige uitleg over het verrijken van de content, de technologie van de metadata en nog veel meer achtergrond informatie kun je vinden op het MACE-project.
Om zelf de verschillende applicaties uit te proberen ga naar de MACE portal.
En verschillende interface demos zijn te zien op http://interface.mace-project.eu/demos/