Eind mei begin juni heeft de belgische media een week lang aandacht besteed aan de ontwikkelingen op mediagebied. Online zijn de videoverslagen van het congres te bekijken. Een quote van Greg Dyke: ‘Radio en televisie zijn té belangrijk om enkel en alleen over te laten aan de vrije markt. Overheidsubsidiëring geeft een openbare omroep de vrijheid om risico’s te nemen, creatief te zijn én politiek onafhankelijk. En dat moeten we koesteren.’