De laatste decennia zijn er in hoog tempo nieuwe communicatiemiddelen beschikbaar gekomen. Mensen kunnen emailen, mobiel bellen, hebben digitale agenda’s, kunnen online conferenties houden en nog veel meer. Maar de meest ingrijpende verandering is dat in plaats van centrale aanbieders van informatie deze steeds meer door de gebruiker zelf aangeboden gaat worden. Het aanbieden van informatie verschuift van één aanbieder naar heel veel verschillende aanbieders die tegelijkertijd gebruiker zijn van informatie. Tegelijkertijd worden we als individu steeds meer omringt door intelligente apparatuur. Een koelkast die weet wanneer de melk op is en de bestelling rechtstreeks kan doorgeven aan de winkel. Een voordeur die automatisch open gaat als de bewoner er aan komt. Lampen die oplichten afhankelijk van de voorkeuren van de bewoner. Kortom het zwaartepunt verschuift van de aanbieder naar de gebruiker. Nieuwe technologieën zullen deze gebruiker dus steeds meer als uitgangspunt moeten gaan nemen.

De gebruiker als uitgangspunt

logo_freeband.gif Freeband Communication is een nationaal onderzoeksprogramma dat mikt op een leidinggevende positie voor Nederland op het gebied van intelligente communicatie. Een project van hun is I-Share die het delen van bronnen in virtuele omgeving voor opslag, communicatie en het verspreiden van multimedia mogelijk maakt. Onderdeel hiervan is Tribler een experimenteel softwareprogramma waarmee nieuwe mogelijkheden van P2P technieken uitgeprobeerd worden. Resultaten van dit project zijn terug te vinden onder ‘De I-Share publicaties van Freeband Communication’. Andere initiatieven: Skype (telefonie), Wikipedia.

Links