De geschiedenis van data visualisatie in vogelvlucht

Dit artikel is een kort overzicht van een paar hoogtepunten uit de geschiedenis. Het is een samenvatting van alle artikelen die al eerder door mij gepubliceerd zijn op deze blog. En is bedoeld als een summier maar compleet overzicht met onderstaande conclusie als resultaat: Conclusie Wanneer je de ontwikkelingen in datavisualisatie vergelijkt met die van de maatschappij zie je dat er vooral grote ontwikkelingen op het gebied van data visualisatie plaats vonden vlak na grote overgangen in de maatschappij. Vlak

Patronen voor informatie ontwerp

Een 'design pattern' is een systematische beschrijving over een optimale toepassing van vaardigheden. Uitgangspunt is altijd de meest effectieve oplossing uit de praktijk waardoor er minder complicaties bij de uiteindelijke implementaties zullen zijn. Deze manier van beschrijven is ontwikkeld door de architect Christopher Alexander. Hij ontwikkelde een ontwerpmethode voor architecten en stedenbouwkundigen en beschreef deze in 1977 in zijn boek 'A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction'. In 1994 hoorde ik voor het eerst over design patterns op de @Home conferentie

De theorie van grafische data visualisatie

Als het goed is wordt dit het laatste artikel dat zijn oorsprong heeft in Tufte’s klassieke boek ‘The visual display of quantitative information’. Niet zonder spijt want het is een prachtig gebonden boek van mooie lithografische kwaliteit vol zorgvuldig gerangschikte afbeeldingen. En de grondigheid waarmee hij zijn kennis met voorbeelden omschrijft en laat zien is zeer aangenaam. … Theory and practice in the design of data graphics, 250 illustrations of the best (and a few of the worst) statistical graphics,

De 6 principes van grafische integriteit

‘Graphical integrity’ kenmerkt zich, volgens Tufte, door een zestal principes: Zorg dat de weergave van nummers, zoals daadwerkelijk gemeten binnen een grafiek, moeten gelijk zijn aan de gevisualiseerde numerieke hoeveelheden. Gebruik heldere, grondige en gedetailleerde etikettering, om grafische vervorming en dubbelzinnigheid te voorkomen. Toon variatie in data, niet in het ontwerp. Geef geld in tijdslijnen gecorrigeerd voor inflatie en in standaardeenheden weer. Dat is veelal beter dan een nominale weergave van het geld. Gebruik geen twee of driedimensionele weergave om

Conclusie

Uit voorgaande twee artikelen 'Subjectieve bewijsvoering' en 'De 4 grondbeginselen van een grafiek' blijkt dat wanneer de weergave van gegevens waar en onthullend moet zijn de logica van het ontwerp de logica van de analyse moet reflecteren. De juiste en rationele opeenvolging van oorzaak en gevolg moet zowel in het ontwerp als in de analyse van de data gelijk zijn. Tufte zegt hierover Visual representation of evidence should be governed by principles of reasoning about quantitative evidence. For information displays,

Subjectieve bewijsvoering

De keuze voor een visualisatie optie bepaald de uiteindelijke interpretatie van de data. Neem bijvoorbeeld de kaart visualisatie van John Snow. Door het weergeven van de sterfgevallen door cholera op een kaart van London kon hij inzichtelijk maken dat een waterbron in Broad Street de mogelijke bron van besmetting was. Op zich een knap stukje werk want men had toendertijd geen inzicht in de manier waarop de ziekte werd overgebracht.

Ga naar de bovenkant