Uit voorgaande twee artikelen ‘Subjectieve bewijsvoering‘ en ‘De 4 grondbeginselen van een grafiek‘ blijkt dat wanneer de weergave van gegevens waar en onthullend moet zijn de logica van het ontwerp de logica van de analyse moet reflecteren. De juiste en rationele opeenvolging van oorzaak en gevolg moet zowel in het ontwerp als in de analyse van de data gelijk zijn. Tufte zegt hierover

Visual representation of evidence should be governed by principles of reasoning about quantitative evidence. For information displays, design reasoning must correspond to scientific reasoning. Clear and precise seeing becomes as one with clear and precise thinking.

Het principe van gecontroleerde vergelijkingen dicteert tegelijkertijd de constructie van de weergave van gegevens en schrijft voor hoe de inkt of de pixels van een grafiek zo geordend moeten worden dat context en vergelijkingen direct weerspiegeld worden. De kwaliteit van de vormgeving komt voort uit de intellectuele kwaliteit. Bovengenoemde tweeledige principes, nodig voor zowel het beredeneren van statistische bewijsvoering als voor het ontwerpen van statistische grafieken, omvatten

 1. het documenteren van bronnen en van de karakteristieken van de data,
 2. het doorlopend afdwingen van de meest geschikte vergelijkingen,
 3. het demonstreren van mechanismen van oorzaak en gevolg,
 4. deze mechanismen kwantitatief in beeld brengen,
 5. het herkennen van de inherent zijnde multivariate natuur van analytische problemen en
 6. het inspecteren en evalueren van alternatieve verklaringen.

Weergaven van informatie moeten, mits een correcte weerspiegeling van inhoud en kern van de zaak,

 • documentair,
 • de oorzaak insluitend en verklarend,
 • vergelijkend,
 • in hoeveelheden uitgedrukt,
 • multivariate [1] en
 • verklarend zijn.

Bron
Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative, Edward Tufte, Graphic Press, 1997. Bladzijde 53, Conclusion: Thinking and design.
[1] Defintie multivariate analyse
Verzamelnaam voor een aantal analysetechnieken die ontworpen zijn om de aard en de mate van samenhang tussen een groot aantal waarnemingen te beschrijven.
Meer algemene term: analyse, analysetechnieken. Meer specifieke term: factoranalyse. Rubriek: S24.2 wetenschappelijk onderzoek. Gevonden op thesauruszorgenwelzijn.nl