Om zinvolle informatie in geordende data zichtbaar te maken kunnen deze met elkaar in verband worden gebracht. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld het gemiddelde uit te rekenen, door het in groepen in te delen, door vergelijkingen of door verbanden te leggen. Denk hierbij aan de categorieën geografisch weer te geven (de cholera visualisatie van Snow). De statistiek kan laten zien of deze combinaties ook tot een conclusie kunnen leiden. Hiervoor kan geput worden uit een enorm aantal visualisatie mogelijkheden.

ZA101654341033.gif
(Excels basic options)
Locaties in kaart brengen (geografisch)

 • Plattegrond
 • Kaart

Ontwikkelingen door de tijd heen zichtbaar maken

 • Tijdslijn
 • Lijngrafiek of -diagram (Line graph)
 • Stapeldiagram (Stack graph)

Delen van een geheel zichtbaar maken

Relaties zien tussen verschillende punten

 • Netwerk diagram
 • Scatterplot

Vergelijken van een set variabelen

 • Matrixkaart (Matrix chart)
 • Belgrafiek (Bubble chart)
 • Histogram of kolommendiagram
 • Staafdiagram

Meer informatie
Kennisbasis ‘Beschrijvende statistiek’ > Grafieken