Een ‘design pattern’ is een systematische beschrijving over een optimale toepassing van vaardigheden. Uitgangspunt is altijd de meest effectieve oplossing uit de praktijk waardoor er minder complicaties bij de uiteindelijke implementaties zullen zijn.
Deze manier van beschrijven is ontwikkeld door de architect Christopher Alexander. Hij ontwikkelde een ontwerpmethode voor architecten en stedenbouwkundigen en beschreef deze in 1977 in zijn boek ‘A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction‘.
In 1994 hoorde ik voor het eerst over design patterns op de @Home conferentie van Doors of Perception.
En sinds ongeveer 2000 volg ik de groei Martijn van Welie’s ‘A Pattern Library for Interaction Design‘ nauwgezet. In de loop van de tijd zijn daar ook de Design Pattern Library van Yahoo en het Web Patterns Project van U.C. Berkeley School of Information bijgekomen.
Een pattern bestaat ruwweg uit:

  • naam
  • probleem dat het patroon oplost
  • synoniemen
  • probleemomschrijving (voorbeeld wanneer patroon de oplossing zou kunnen zijn)
  • context waarop het patroon van toepassing is
  • structuur van het patroon
  • implementatie van het patroon
  • voorbeeld
  • voorbeelden gerelateerde patronen

De InfoDesign site heeft een mooie verzameling links naar relevante informatie over patterns op het web!
Nu heeft Christian Behrens als bijlage bij zijn master thesis ‘The Form of Facts and Figures’ een website ‘Information Design Patterns‘ ontwikkeld waarin hij design patronen voor het visualiseren van informatie omschrijft.
skitched-20080520-114250.png