Bij het communiceren van complexe kwantitatieve ideeën zijn er vier basisvormen te onderscheiden:

  1. data kaarten,
  2. tijdsreeksen,
  3. plaats-tijd narrative ontwerpen en
  4. relationele grafieken.


1. data kaarten
Een afbeelding kan zeer veel data op een klein oppervlak overzichtelijk presenteren. Het is ook een zeer herkenbare vorm voor het menslijke oog. De aandacht wordt direct op de inhoud gericht. Nadeel van deze methode is dat niet het aantal mensen maar een geografische grens de inhoud bepaald. De verhouding oppervlakte – aantal mensen wisselt per regio. Zoals bijvoorbeeld


dupin2.gif
Choropleth map with shadings from black to white (distribution and intensity of illiteracy in France), the first (unclassed) choropleth map, and perhaps the first modern statistical map. Bron: “Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization” van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada..
of
Thumbnail image for Snow-cholera-map-1.jpg
De originele kaart gemaakt door Dr. John Snow (1813-1858), een Engelse arts en een van de grondleggers van de medische epidemiologie of the founders of medical epidemiology, laat zien waar gevallen van cholera plaatsvonden tijdens de Londense epedemie van 1854, in relatie tot de waterpompen (kruisjes). Bron: Wikipedia.
of
822.gif
Aandeel nee-stemmers Referendum Europese Grondwet per buurtcombinatie. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek. Gemeente Amsterdam.


2. tijdreeksen
Bij deze grafieken is één as altijd gereserveerd voor een tijdseenheid zoals seconden, minuten, uren, weken, maanden, eeuwen of millennia. De natuurlijke ordening naar tijd zorgt voor een krachtig, efficiënt ontwerp. Deze vorm is uitermate geschikt voor de meer complexere data. Het nadeel met tijdsreeksen is dat het verstrijken van tijd geen goede verklarende variabele is. Beschrijvende chronologie is veelal geen oorzakelijke verklaring. Uitzonderingen hierop bevestigen deze regel. Voorbeelden zijn


planeten.gif
of
T1_N180_A1093_PriestleyBioChart.gif
Biografische tijdslijn van Joseph Priestley (1765). Bron: “Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization” van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.
of
2571.gif
Vliegtuigbewegingen, passagiersbewegingen en vrachtvervoer op Amsterdam Airport Schiphol, 1940-2005. Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek. Gemeente Amsterdam.
of
NYweather.jpg
New York weather in 1980. Deze grafiek uit de New York Times (Jan. 11, 1981, p. 32; Tufte (1983), p. 30)

[1] toont, op een succesvolle uitdagende manier, 2200 cijfers die de trend en patronen van het weer in New York in 1980 samenvat. De drie gecombineerde grafieken tonen temperatuur, neerslag en relatieve vochtigheid. In de temperatuur grafiek is het gebied tussen het dagelijkse minimum en maximum gevuld.
of, een grafiek die de uitzondering bevestigd
minard-rhone.jpg
Report on the collapse of a bridge over the Rhone in 1840. Bron: “Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization” van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.


3. plaats-tijd narrative ontwerpen
Het verschil met de tijdreeks is de ruimtelijke dimensie dat toegevoegd is aan het ontwerp. De data wordt zowel in tijd als in ruimte (2 of 3 dimensionaal) weergegeven. Voorbeelden zijn


Minard.png
De tocht van Napoleon. Charles Joseph Minard, “Graphic Tables and Figurative Maps“. Edward Tufte.
of
JapaneseBeetle306x600-web.jpg
A complete yearlong life cycle of the Popillia japonica Newman (the Japanese Beetle) L. Hugh Newman, Man and Insects (London, 1965), pp. 104-105. Geciteerd door Edward R. Tufte, (1991) p.110. [1]


4. relationele grafieken
Zodra er sprake is van meer abstracte data en er geen link meer is met de fysieke wereld van tijd of locatie is de relationele grafiek een uitermate geschikte vorm.


Een voorbeeld is de taartgrafiek van Playfair
first-pie-chart.jpg
Zie ‘Mijlpaal in de data visualisatie‘.
of
2494.gif
Gemiddeld bezoek aan museum, theater, concert, opera en ballet naar opleiding en leeftijdsgroepen, 2004 (procenten).Publicatie: Amsterdam in cijfers 2006 | Bron: O+S/De Staat van de Stad Amsterdam.
Bronnen[1] Tufte, Edward R. (1991) Envisioning InformationGraphics Press. Cheshire, Connecticut
Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization” van Michael Friendly en Daniel J. Denis, York University, Canada.
Amsterdam in cijfers 2006. O+S/De Staat van de Stad Amsterdam.