Eén van de modules aangeboden binnen het MIM handelt over het indelen van documenten aan de hand van woordsystemen. In het kort krijg je informatie over thesauri en trefwoordsystemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
1. Een eenvoudige thesaurus samenstellen (conform ISO-norm 2788)
2. Niet al te specialistische informatie (zowel tekst als beeld) met behulp van thesaurustermen toegankelijk maken (indexeren)
3. Niet al te specialistische informatie (zowel tekst als beeld) vinden met behulp van thesaurustermen (postcoördinatief)
4. De functionaliteit benoemen van een geautomatiseerd information retrieval systeem, waarin het mogelijk is op adequate wijze m.b.v. een thesaurus te zoeken
5. Een inhoudsanalyse maken van documentaire informatie
6. Aangeven in welke gevallen het nuttig is om onderwerpsontsluiting toe te passen op
basis van losse woorden uit een beschrijving en in welke gevallen het nuttig is bij de
onderwerpsontsluiting gebruik te maken van een gecontroleerde informatietaal
Voor een enkele student die er mogelijk houvast aan heeft hierbij mijn schrijfselen voor de module D021 Ontsluiting 2 (PDF, 20 pagina’s A4, 164Kb).
Literatuur: Woordsystemen: theorie en praktijk van thesauri en trefwoordsystemen.
Wil je weten of het in een bibliotheek vlak bij jou in de buurt staat en uitgeleend kan worden ga dan naar worldcat.org en vul je postcode in.