Er is een initiatief van het Library of Congres om uniek materiaal (o.a. manuscripten, multimedia materiaal) vanuit verschillende culturen over de gehele wereld in een World Digital Library onder te brengen. In samenwerking met openbare onderzoeksinstituten, bibliotheken en met financiële steun van private geldschieters (Google heeft al 3 miljoen dollar geïnvesteerd!) kan dan al begonnen worden met het digitaliseren van het materiaal.
Quotes van James H. Billington, Librarian of Congress:
“A World Digital Library would make these collections available free of charge to anyone accessing the Internet, and it could well have the salutary effect of bringing people together by celebrating the depth and uniqueness of different cultures in a single global undertaking.”
“Working with UNESCO, we want to encourage other countries to make use of our experiences in developing their own digitization projects. I believe that we have both an opportunity and an obligation as a nation to form a public-private partnership to use the new technology of the Internet to help celebrate the creative cultural variety of the world with which we are increasingly and inextricably interinvolved. Once developed, the Library’s WDL plan would be made available to libraries, content owners and their supporters. This initiative will complement the large-scale national project that Congress has directed the Library to lead: the formation of a network of institutional partners to build a digital preservation architecture for collecting, preserving and making accessible important material available only in digital form. ”
Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.digitalpreservation.gov.
In Nederland is men ook bezig met het behouden van informatie in toekomstbestendige informatiesystemen. En ook hier zien we het nut in van samenwerken in een breder platform.
Zelfs op ministrieel niveau hebben ze door dat in een informatiemaatschappij de toegankelijkheid van deze informatie belangrijk is. Een toespraak van minister Van der Hoeven over permanente toegankelijkheid van elektronische wetenschappelijke publicaties »