WISEBITS zijn korte filmpjes over een wonderlijk feit, filmpjes die een vraag opwerpen of op een andere manier tot nadenken stemmen. Juist door de gekozen onderwerpen niet puur tekstueel te benaderen maar deze te koppelen aan beelden kunnen deze creatiever behandeld worden. Zowel kinderen met een visuele als met een verbale denkwijze krijgen een basis van waaruit ze samen verder kunnen filosoferen.