Een goede harmonie in een ontwerp wordt mede bepaald door goede verhoudingen. Dave Gray noemt The rule of thirds als een van de mogelijkheden om een compositie op te bouwen die je afbeeldingen dynamisch maken.
rulesofthird

© Bron Dave Gray

Voor een eenvoudige basis layout zorgt the rule of thirds voor een mooie compositie. Een andere mogelijkheid biedt de Fibonacci reeks. Dit is een reeks van getallen waarin elke getal de som van zijn twee voorgangers is. Bijvoorbeeld 1 1 2 3 5 8 13 21 34 etcetera. Dit patroon zie je veel terug in natuurlijke vormen zoals de verhouding tussen de verschillende botten in de hand, in de passiebloem, in muziek, poëzie en kunst.

fibonacci1

passionfruit

© All rights reserved | bron Flickr >>

In de dennenappel hieronder tel je de ene richting op 8 spiralen, de andere richting 13 spiralen.

025.PineCone8026.PineCone13

2000px-FibonacciBlocks

Het Parthenon op de Acroplois in Athene past bijna precies in de gouden rechthoek die gebaseerd is op de Fibonacci reeks.

sci_174

Bron: http://britton.disted.camosun.bc.ca/goldslide/jbgoldslide.htm

Een andere heel duidelijk voorbeeld is de Nautilus schelp.

fib_nautilus2

fib_curve2

Bron: World Mysteries

Delen we een getal uit de Fibonacci reeks door het daaronder liggende getal dan krijg je vanaf  5/3 de gulden snede.
Deze is gemiddeld 1,6.

1/1 = 1,   2/1 = 2,   3/2 = 1·5,   5/3 = 1·666…,   8/5 = 1·6,   13/8 = 1·625,   21/13 = 1·61538…

golden_rectangle

Het Van der Graaf  Canon, een manier om tot een evenwichtige pagina layout te komen is op bovenstaande principes gebaseerd.

2000px-Van_de_Graaf_canon_in_book_design.svg

De pagina verhouding is 2:3, de margins 1:1:2:3, het tekstgebied is 1:1,6.
Bron: Canons of page construction.

Verwijzingen
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibBio.html
http://www.cut-the-knot.org/do_you_know/GoldenRatio.shtml
http://mathworld.wolfram.com/FibonacciNumber.html