Afgelopen zaterdag (21 juni 2008) is in het Parool een uitgebreid artikel verschenen over de publicaties ‘Kijken achter de cijfers’ en ‘Criminogeniteitsbeeld Amsterdam 2008’.
art_xlarge_3668.jpg

Onderzoekers hebben voor het eerst tot op wijkniveau in kaart gebracht waar in Amsterdam het risico op criminaliteit het grootst is – en door welke factoren. Nieuw is dat niet zozeer is gekeken naar de misdaadcijfers, maar juist naar omstandigheden die criminaliteit in de hand werken: het aantal laagopgeleide ouders in een buurt, allochtonen, krappe huizen, uitvallers op school. Lees verder op de site van het Parool.

Gerelateerde informatie
Dienst Onderzoek en Statistiek. Publicaties: Kijken achter de Cijfers.
Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoekspublicaties: Kijken achter de cijfers en criminogeniteitsbeeld.