Een bak cijfers vertalen naar een visuele weergave kan ervoor zorgen dat statistische data beter gecommuniceerd wordt. Grafieken zijn zoals Tufte, een bekende auteur op het gebied van analytisch ontwerp, zegt ‘instruments for reasoning’

[1]. Voordat het zover is zullen echter eerst een paar stappen genomen moeten worden. Ervan uitgaande dat de bak met data al verzameld is moet er gekeken worden welke cijfers met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Is er een ontwikkeling in tijd, zijn er verschillen, is er een stijgende of dalende lijn in te ontdekken etcetra. Door deze data te rangschikken en te ordenen kunnen deze patronen zichtbaar gemaakt worden. Ontwikkelingen, schommelingen hierin, de frequentie hiervan, onderlinge relaties en een totaaloverzicht kunnen in beeld gebracht worden.


Data moet (even heel eenvoudig gesteld) zo in beeld gebracht worden dat vergelijkingen (het vergelijken van 2 of meer variabelen),


comparison.png
verspreidingen (laat zien hoe vaak verschillende waardes van één of meer variabelen voorkomen),


verspreiding.png
samenstellingen,


samenstellingen.png
ontwikkelingen (variabelen door de tijd heen) en


trends.png
onderliggende relaties kunnen zichtbaar gemaakt worden.


onderliggenderelaties.png
Bovenstaande afbeeldingen zijn maar een paar van de visualisatie mogelijkheden waaruit geput kan worden. Als bron heb ik hiervoor de Chart Chooser van Juice Analytics gebruikt. Information Graphics: A Comprehensive Illustrated Reference. het boek van Robert Harris is een prachtig naslag werk van alle statische mogelijkheden [4].
Gerelateerde informatie
Op de blog van Dr. Andrew V. Abela staat een eenvoudig schema ‘Kies de goede grafiek’ (PDF).
6a00d8341bfd2e53ef00e54f63adf58833-800wi.jpg
Bronnen
1. Cross-Disciplinary Exchanges. An Interview with Edward R. Tufte. Mark Zachry and Charlotte Thralls. Utah State University. (PDF)
2. Juice Analytics.
3. Van Taarten en balken. Kerstnummer Grafisch Nederland 1996.
4. Information Graphics: A Comprehensive Illustrated Reference. Robert L. Harris. (Amazon).