Terwijl ik bij amoebe toch echt aan iets heel anders denk blijkt het ook een diagram type te zijn. Het wordt vooral gebruikt binnen de ecologische wereld om de resultaten van een onderzoek en de prognoses of scenario’s te visualiseren: het Amoebe-diagram.
amoebe.png
amoebe_diagram.gif
Amoebe-diagram met diverse bodembiologische gegevens (Breure et al., 2003b).
amoebe-diagram.gif
Elke gekleurde taartpunt representeert een specifieke bodembiologische parameter. De grootte van de taartpunt geeft aan hoeveel de biologische parameter verschilt met die van een gekozen referentie (buitenste zwarte cirkel). Het binnenste zwarte gebied geeft aan waar een ernstig kwaliteitstekort dreigt. Bron: Referenties voor bodemecosystemen: evaluatie van functies en ecologische diensten (PDF).


Ontwikkelingen in BBP en thema’s van het milieubeleid in de periode 1985 – 1996,
amoebe-diagram (1985 = 1)

amoebe-diagram2.gif
De ontwikkeling van de milieubeleidsthema’s per BBP over de periode 1985 – 1996, amoebe diagram (1985 = 1).
amoebe-diagram3.gif
Bron: Ontkoppelingsindicator (PDF).