In het digitale tijdperk, waarin we overspoeld worden door informatie, is het de kunst om op te vallen en impact te maken. “Visual storytelling” snijdt door de ruis heen en spreekt direct tot onze verbeelding. Terwijl woorden ons cognitief aanspreken, raken beelden ons op een dieper emotioneel niveau. Ons vermogen om beelden te interpreteren gaat ver terug, lang voor het geschreven woord, en is ingebed in onze evolutie.

Van Dale’s veelzijdige taalverkenning

Het online Van Dale woordenboek benadrukt de veelzijdigheid van taal, van gesproken woorden tot lichaamstaal. Maar voorbij de traditionele taal is er de kracht van beeldtaal, waar infographics en visuele representaties verhalen vertellen die woorden soms niet kunnen vastleggen.

De Visionairs van beeldtaal

In deze verkenning duiken we in de wereld van visual storytelling. We ontrafelen hoe visionairs als Jacques Bertin, Dan Roam en Dave Gray de grenzen van beeldtaal hebben verlegd en onze perceptie van visuele communicatie hebben getransformeerd. Elk met hun eigen lens, van ‘visuele variabelen’ tot ‘Forms, fields and flows’, leiden ze ons door een landschap waarin beelden resoneren, overtuigen en inspireren.

Bertin en de bouwstenen van beeldtaal

In de geschreven taal vormen letters samen woorden, die op hun beurt worden gecombineerd tot betekenisvolle zinnen. Als we deze gedachte toepassen op beeldtaal, dan kunnen we ons baseren op de ideeën van Jacques Bertin, een Franse cartograaf en theoreticus. Bertin identificeerde wat hij ‘visuele variabelen’ noemde. Deze variabelen – zoals positie op een as (x- en y-as), omvang, grijswaarde, textuur, kleurtint, oriëntatie en vorm – kunnen worden gezien als de ‘letters’ van de beeldtaal. Wanneer we deze ‘letters’ combineren met behulp van verschillende vormen, zoals datakaarten, tijdsreeksen en grafische ontwerpen (de vier basisvormen), creëren we ‘zinnen’ die informatie overbrengen. Deze ‘zinnen’ verkrijgen echter pas hun volledige betekenis wanneer ze worden ondersteund door echte, concrete data.

Roam’s beeldende verhaalkunst

Dan Roam, van Digital Roam, een bekende visuele denker en auteur, heeft in zijn boek Drawing on a Napkin. zijn visie op beeldtaal uiteengezet. Volgens Roam zijn de fundamentele ‘letters’ van visuele communicatie niet alleen beperkt tot abstracte vormen of diagrammen. Hij benadrukt basisvormen, lijnen, pijlen en zelfs concrete afbeeldingen van mensen en objecten als de bouwstenen voor effectieve visuele communicatie. Zijn methode is erop gericht om complexe ideeën eenvoudig en begrijpelijk te maken door deze te visualiseren.

Gray’s visuele communicatiefilosofie

Dave Gray staat bekend als de oprichter van XPLane, een bedrijf dat zich specialiseert in visuele denktechnieken. In zijn benadering van beeldtaal focust Gray zich op wat hij “Forms, fields and flows” noemt. Voor Gray zijn deze drie elementen de kernelementen waarmee we visueel kunnen communiceren. Door ze te combineren en te manipuleren, kunnen we complexe processen, ideeën en relaties visualiseren en begrijpelijk maken. Gray’s benadering is een reflectie van zijn overtuiging dat visuele taal een krachtig middel is om betekenis en inzicht te creëren.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer


Gerelateerd artikel: 10 essentials for gamestorming van Dave Gray

Conclusie

Taal, in al zijn vormen, is een krachtig medium voor communicatie. Of het nu gaat om geschreven of gesproken woorden, cijfermatige representaties, beelden of gebaren; elk medium biedt unieke mogelijkheden om betekenis te delen en te construeren. In de wereld van visual storytelling helpen de inzichten van Bertin, Roam en Gray ons te begrijpen hoe deze mediums interacteren en hoe we ze kunnen gebruiken om effectief te communiceren in onze moderne wereld.