statistiek  67 209.jpg Zo rond 12000 BC is er een plattegrond in Mezhirich in de Ukraïne gevonden. De Konya stadsplattegrond dateert waarschijnlijk uit 6200 voor Christus. Essai d’une table poléométrique van Charles de Fourcroy dateert uit 1782. William Playfair (1759-1823) legde de basis voor de verschillende vormen van visualisatie. In het begin van de 19e eeuw zie je de statistische visualisaties en thematische plattegronden verschijnen. Minard maakt rond die tijd zijn bekende visualisatie van de tocht naar Moskou. De periode 1850 -1900 wordt dan ook gezien als de Gouden Eeuw van statische grafieken

[1]. Veel grafische elementen die we nog steeds gebruiken zijn ontwikkeld in die periode.
Geheel in lijn met deze ontwikkelingen onstaan er overal in Europa officiële burau’s voor onderzoek en statistiek. Het belang van numerieke informatie voor handel, industrie, vervoer en sociale planning wordt onderkend. De organisaties die zich bezighouden met het verzamelen, organiseren en analyseren van officiële statistische informatie over bevolking, handel, sociale, politieke en morele zaken verspreiden zich snel over Europa. In Nederland werd in1894 het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek opgericht. Het is het oudste statistische bureau van Nederland. Vijf jaar later, in 1899, werd bij Koninklijk Besluit het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht. In Nederland werd er nog hoofdzakelijk gewerkt met tabellen. Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Finland werkte al veel meer met grafieken.

18.jpg


Uit die tijd dateert ook de ‘Association française pour l’avancement des sciences. 12, Comptes-rendus de la 12e session Rouen 1883’ (1884) [2].
RequestDigitalElement.png
RequestDigitalElement2.png
RequestDigitalElement6.png
RequestDigitalElement1.png
In 1900 – 1950 daarentegen waren er nauwelijks ontwikkelingen in de thematische cartografie en statistische grafieken [1].
Bronnen:
1. A brief history of data visualisation. Michael Friendly. 2006.
2. Bibliothèque nationale de France.