In het begin van de 19e eeuw is er een enorme toename van statistische visualisaties en thematische plattegronden. Alle vormen van data visualisaties die we nu toepassen zoals taartdiagrammen, staafdiagrammen, histogrammen, lijngrafieken, puntdiagrammen, kaartgrafieken, histogrammen en puntenwolkgrafieken vonden rond die tijd hun oorsprong. De thematische cartografie varieerde de afbeeldingen van eenvoudige kaarten tot uitgebreide atlassen. De onderwerpen werden steeds breder (economisch, sociaal, medisch, fysiek, moreel etcetera).
De eerste choropleth kaart, dat is een kaart waarin kwantitatieve ruimtelijke gegevens met behulp van de arcering of het kleuren van bepaalde gebieden of percelen wordt weergegeven, is waarschijnlijk de ‘Carte de la France obscure et la France éclairée’ van Charles Dupin (1826). (Bron: A brief history of data visualisation. Michael Friendly. 2006.)
Hij gebruikte hierin verschillende arceringen en zwarte en witte vlakken om de verspreiding het analfabetisme in Frankrijk weer te geven. Het ongeletterdheid is in de zwarte gebieden het hoogst.
dupin2.gif


In 1833 gebruikte André-Michel Guerry, een franse advocaat, tabellen en kaarten om inzicht te geven in de morele statistieken (aantal zelfmoorden, criminaliteit, geletterdheid, schenkingen aan de armen). Hij vergeleek bijvoorbeeld de variabelen criminaliteit en geletterdheid met elkaar.
Guerry and Balbi ’s (1829) Statistique Comparée de l’Etat de l’Instruction et du Nombre des Crimes.
guerry-balbi-600s.jpg
Bron: Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics,
and Data Visualization. 1800-1849.

Linksboven:misdaden tegen personen; rechtsboven: misdaden tegen bezittingen; onderaan: instructies. De legenda linksonder toont de data waarop de kaarten zijn gebaseerd. Alle gebieden binnen een kaart zijn in grijswaardes waarbij de donkesrte gebieden de hoogste criminaliteit of een lagere opleiding weergeven.
Bron: A.-M. Guerry’s Moral Statistics of France: Challenges for Multivariable
Spatial Analysis. Michael Friendly. PDF.