Pratende met vrienden over het visualiseren van data is er vaak de vraag wat het dan precies inhoud, waar ik de grenzen van het onderwerp trek. Allemaal kennen ze wel de getekende uitleg bij nieuwsonderwerpen of krant. Maar is dat nou data of is dat nou informatie visualisatie?
Omdat duidelijk te maken laat ik ze dan de twee verschillende uitgangspunten zien. Zoals bijvoorbeeld de kaart die het grondwaterpeil in Nederland visueel presenteert
grondwater.gif
en de wat uitgebreidere visualisatie zoals
OS2004_Zwemmen_15863a.jpg.
Het eerste voorbeeld is een weergave die naast het weergeven van de diepte van het grondwater t.o.v. het NAP ook gebruikt zou kunnen worden voor neerslag in millimeters of voor het zichtbaar maken van welke delen onder water zouden lopen als de zeespiegel een x aantal meters zou stijgen. En ook zonder tekst is de weergave een verhaal. De bronbestanden, het uitgangspunt, zijn kale data. Door de combinatie kaart en cijfers wordt het pas informatie. Dit zie ik als data visualisatie.
In het tweede voorbeeld is de tekst onlosmakelijk verbonden met het beeld. De afbeelding versterkt de tekst. Het bronbestand waarbij geïllustreerd wordt is dus al informatie. De afbeeldingen versterkt deze informatie allen maar. Hier is sprake van informatie visualisatie.
En het spannende van data visualisatie is dat je door het combineren van verschillende data verrassende informatie kunt vinden, vooral als deze interactief is…