William Playfair (1759-1823) is een van de grondleggers geweest van de lijngrafieken, staaf- en taartdiagrammen die we nu nog steeds gebruiken om statische data weer te geven. Wat je ziet is dat hij vooral eenvoudige visualisaties maakte. Het zijn vooral vergelijkingen. Er wordt geen inzicht gegeven in wat er zou gebeuren als er data zou wijzigen.
first-pie-chart.jpg

Bovenstaande figuur laat in de linkeras en -lijn per cirkel de bevolking en in de rechteras en -lijn per cirkel de belasting zien. De uitvergroting hieronder laat dit beter zien. (Bron: Florence Nightingale’s Statistical Diagrams. Hugh Small.) De bedoeling is dat de helling die deze linker- en rechterlijn met elkaar verbindt de hoogte van belasting direct zichtbaar maakt. Alleen wordt de helling in deze afbeelding ook bepaald door de diameter van de cirkel. Het is in ieder geval wel zichtbaar dat de helling behorende bij ‘Britain and Ireland’ de andere kant op gaat. In de huidige statistische visualisaties is het een regel om nooit twee verticale assen voor verschillende waardes (bevolking en belasting) te gebruiken.
small6.jpg
In een andere afbeelding wordt het nog duidelijker hoe Playfair het gebruik van grafische vormen voor zich zag. Hij gebruikt hierin drie parallelle tijdslijnen om de prijs van graan, de wekelijkse lonen en de regerende koning over een tijdsspanne van 250 jaar (1565 tot 1820) in beeld te brengen. Zijn doelstelling was het zichtbaar maken dat arbeiders erop vooruitgegaan waren in deze periode.
playfair2.gif


playfair.gif
fg4.jpg
Bronnen

  1. A brief history of data visualisation. Michael Friendly. 2006.
  2. Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization. An illustrated chronology of innovations. Michael Friendly and Daniel J. Denis
  3. Florence Nightingale’s Statistical Diagrams. Hugh Small.