History flow is een online applicatie die op een eenvoudige wijze laat zien hoe de pagina’s binnen Wikipedia door verschillende personen bewerkt worden.
5.gif
Het resultaat is dat je in één oogopslag kunt zien wie er een pagina bewerkt heeft. En door geautoriseerde personen een kleur te geven kun je ook direct zien welke externe auteurs de desbetreffende wikipedia pagina bewerkt hebben. Of welke pagina’s weinig revisies hebben.
ibm2version.gif
Het op deze manier zichtbaar maken van bestaande data zorgt voor nieuw inzicht en zou prima toegepast kunnen worden binnen andere sociale netwerken dan Wikipedia. Maar je zou op deze manier ook inzicht kunnen krijgen in de toename van het aantal pagina’s handelend over een bepaald onderwerp.
Bijbehorend paper over history flow:
Studying Cooperation and Conflict between Authors with history flow Visualizations
De website History Flow
En Wikipedia Map bij Discover Magazine
discover_mag2.jpg