Latebytes home2023-01-18T08:45:13+01:00

Over ontwerpen, mensen en helder denken

Latebytes is SINDS 2003 een Pseudoniem van Nique Sanders

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een project dat uit meerdere onderdelen bestaat... ... dat dermate omvangrijk is dat het een meerjarig ontwikkeltraject kent... ... en waarbij iedereen zijn eigen specialiteit en  zijn eigen culturele achtergrond heeft. Dat is voor ons Historiana, een project waar we in 2010 door Euroclio

Kennis zit in álle mensen, een introductie tot mensgericht ontwerpen

Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is duidelijk. We worden ons er steeds meer bewust dat de menselijke factor de basis vormt van onze welvaart. En dat alle mensen  kennis bezitten die, als we deze kennis combineren, zorgen voor een verbetering van onze welvaart. We zijn met zijn allen een 'kennismaatschappij'. In onze huidige maatschappij

Ontwerpen voor en door mensen

Zo'n 30 jaar geleden, in de jaren '80 van de vorige eeuw was vormgeven grotendeels een solitair proces. Achter je eigen tafel schetste je ideeën, de beste werkte je verder uit en de opdrachtgever kon dan kiezen uit 2 of 3 ideeën. Grotere opdrachten werden ontwikkeld binnen een ontwerp team waar verschillende disciplines samen kwamen. Door de jaren heen heb ik het vak zien veranderen. Van een solitair

Friendship, trust and play are important elements of design

A TED talk from Tim Brown (IDEO) from 2008: friendship, trust, play and the way we learn as young kids are important for innovation. Keeping the explorative minds, the ability to play and think with your hands and the role-playing alive throughout adolescence is crucial for letting a society grow.

How Digital is the EU in 2015?

How Digital is the EU in 2015? The European Commission has published new data analysing and ranking how digital EU member states are. The Digital Economy and Society Index 2015 measures digital performance and competitiveness across five dimensions: Broadband Connectivity (Availability, Quality, and Speed) Human Capital (Internet users, Basic digital skills, ICT specialists, and STEM graduates) Internet Use (Content, Communication, and Transactions) Technological Integration (Digitisation of businesses and

Ga naar de bovenkant